Kerk

Als gevolg van de ontkerkelijking hebben veel godshuizen een nieuwe bestemming gekregen. In hun tweede leven hebben de voormalige kerken vaak de functie van woonhuis. In sommige gevallen zijn ze ook getransformeerd tot woonwerkpanden.

In Groningen, zowel in stad als ommeland, hebben veel kerken in de loop der jaren een woonbestemming gekregen. Bewoners werden geraakt door de bijzondere sfeer, de architectuur en vaak ook de enorme ruimte. Op het Groningse platteland zijn het vooral kleinere kerken die tegenwoordig een woonfunctie hebben.

Bekijk bijzondere woonhuizen.

Als je terugkeert van je werk in de stad, dan valt alles van je af. Je komt in een compleet andere wereld. Natuur, rust en privacy.