Rijksmonument verbouwen

Wie een monumentale woning in de provincie Groningen koopt, gaat meestal eerst verbouwen. Soms is een ingrijpende restauratie nodig. De makelaars achter Prachtpanden.nl kunnen hierover adviseren. Zij kennen de restauratiearchitecten in Groningen en weten hoe je een monumentenvergunning aanvraagt voor wijzigingen of verbouwingen. De makelaars nemen zonodig in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de ambtenaar monumentenzorg van de gemeente. Ook wijzen zij de weg bij de financiering van de restauratie en van rijksmonumenten in Groningen.

Contact

Als je terugkeert van je werk in de stad, dan valt alles van je af. Je komt in een compleet andere wereld. Natuur, rust en privacy.